Kriptoqrafiya


Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi ölkədaxili və ölkəxarici istənilən növ informasiya mübadiləsinin kriptoqrafik mühafizəsini və məxfiliyini təmin edir. İnformasiya ötürülməsində məlumat təhlükəsizliyinin qorunması Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin prioritet iş prinsiplərindən biridir. Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi informasiyanın kriptoqrafik mühafizəsi və məxfiliyini təmin etmək üçün müvafiq şəbəkələrdə şifrələmə sistemləri qurur və onun nəzarətini həyata keçirir.

crypto.jpg