"İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ" JURNALI


Ölkədə informasiya proseslərinin mühafizəsi, sabitliyi və fasiləsizliyi, dövlət orqan larının informasiya ehtiyatlarının qorunması, bu sahədə təhdidlərin qar şısının alınması, dövlət və qeyri-dövlət informasiya infrastruktur sub-yektlərində kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı ciddi işlər aparılır.

Milli informasiya ehtiyatlarının qorunması, informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi və milli informasiya ehtiyatlarının ...

  • 2019-3
  • 2019-2
  • 2019-1
  • 2018-2
  • 2018-1

Bizə olan müraciətinizi əlaqə bölməsindən məktub yazaraq bildirə bilərsiz. Məktub yaz

XƏBƏRLƏR


II Beynəlxalq "Kibertəhlükəsizlik həftəsi"ndə dövlət informasiya resurslarında təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıldı

II Beynəlxalq "Kibertəhlükəsizlik həftəsi"ndə dövlət informasiya resurslarında təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıldı


II Beynəlxalq "Kibertəhlükəsizlik həftəsi" çərçivəsində keçirilən tədbirlərə qatılan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin idarə rəisi dövlət informasiya resurslarında təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıb.

“Çıxışa Doğru” verilişində dövlət orqanlarının informasiya təhlükəsizliyindən və sahə üzrə görülən işlərdən danışıldı

“Çıxışa Doğru” verilişində dövlət orqanlarının informasiya təhlükəsizliyindən və sahə üzrə görülən işlərdən danışıldı


Agentliyin idarə rəisi Azərbaycan Televiziyasının canlı efirində “Çıxışa Doğru” verilişininin informasiya texnologiyalarının tətbiqi və informasiya təhlükəsizliyi mövzusuna

Agentliyinin CERT mərkəzi əməkdaşlıq etdiyi “Team Cymru” təşkil etdiyi “Underground Cyber Economy 2019” konfransında məruzəçi kimi iştirak etmişdir

Agentliyinin CERT mərkəzi əməkdaşlıq etdiyi “Team Cymru” təşkil etdiyi “Underground Cyber Economy 2019” konfransında məruzəçi kimi iştirak etmişdir


Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin CERT mərkəzi əməkdaşlıq etdiyi “Team Cymru” kibertəhlükəsizlik laboratoriyasının