"İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ" JURNALI


Ölkədə informasiya proseslərinin mühafizəsi, sabitliyi və fasiləsizliyi, dövlət orqan larının informasiya ehtiyatlarının qorunması, bu sahədə təhdidlərin qar şısının alınması, dövlət və qeyri-dövlət informasiya infrastruktur sub-yektlərində kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı ciddi işlər aparılır.

Milli informasiya ehtiyatlarının qorunması, informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi və milli informasiya ehtiyatlarının ...

  • 2020-1
  • 2019-3
  • 2019-2
  • 2019-1
  • 2018-2

Bizə olan müraciətinizi əlaqə bölməsindən məktub yazaraq bildirə bilərsiz. Məktub yaz

XƏBƏRLƏR


“Resurs İdarəetmə Mərkəzi” sistemində yeni “Blok Siyahısı” modulu istifadəyə verildi

“Resurs İdarəetmə Mərkəzi” sistemində yeni “Blok Siyahısı” modulu istifadəyə verildi


Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi dövlət qurumlarının istifadəsinə verdiyi

Yenilənmiş WWW.GOV.AZ elektron informasiya ehtiyatı istifadəyə verildi

Yenilənmiş WWW.GOV.AZ elektron informasiya ehtiyatı istifadəyə verildi


Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi www.gov.az elektron informasiya ehtiyatının yeni təkmilləşdirilmiş versiyasını istifadəyə verdi.

“Hədəf” verilişində 44-günlük Vətən Müharibəsi dövründə kibertəhlükəsizlikdən danışıldı

“Hədəf” verilişində 44-günlük Vətən Müharibəsi dövründə kibertəhlükəsizlikdən danışıldı


Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin idarə rəisi Azərbaycan Televiziyasının efirində “Hədəf” verilişininin 44-günlük Vətən Müharibəsi dövründə kibertəhlükəsizlik və ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən